Baltic Circle

International Theatre Festival

egen kalender (0)

Kontaktuppgifter

BALTIC CIRCLE KONTORET
Q-teatteri
Fjälldalsgatan 16
00100 Helsingfors
FINLAND
Tel. +358 9 4542 1388

PROGRAMFÖRSLAG
Baltic Circle är festival som beställer verk. Ifall du vill föreslå ett verk eller ett projekt som du tycker att passar in i festivalens profil, så kan du föreslå det per e-post till satu (at) balticcircle.fi.

Tyvärr hinner inte svara på alla förslag som kommer in.

Festival team

HNMKY

Vuorikatu 19, 00100 Helsinki. Saavutettavuus: Ei pääsyä pyörätuolilla, ei inva-wc-tiloja.
// Accessibility information:
No wheelchair access.
No disabled toilet facilities available.
// Berggatan 19, 00100 Helsingfors. Tillgänglighet: Ej tillgänglig med rullstol, ingen inva-WC.
tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Kanneltalo

Kannelmäki, Klaneettitie 5, 00420 Helsinki
Saavutettavuus: Esityspaikka on esteetön (ota yhteys etukäteen järjestelyiden tekemiseksi).
Inva-wc-tilat.
Pyörätuolipaikkoja saatavilla (ota yhteys etukäteen).
// Accessibility information: Full accessibility (Please contact us in advance to make arrangements).
Disabled toilet facilities available.
Wheelchair seating available (Please contact us in advance to make arrangements).
tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Konepajan Bruno

Aleksis Kiven katu 17A, 00510 Helsinki. Saavutettavuus: esityspaikka on esteetön.
Inva-wc-tilat.
Pyörätuolipaikkoja saatavilla (ota yhteys etukäteen järjestelyiden tekemiseksi).
// Accessibility information:
Full accessibility if needed (Please contact us in advance to make arrangements).
Disabled toilet facilities available.
Wheelchair seating available (Please contact us in advance to make arrangements).
// Aleksis Kivis gata 17A, 00510 Helsingfors. Tillgänglighet: föreställningsplatsen är tillgänglig.
Tillgängliga toaletter finns.
Rullstolsplatser finns (kontakta oss i förväg).
tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Maneesi & Solmu, Cirko - Uuden sirkuksen keskus / Cirko - Center for New Circus

Suvilahti, Kaasutehtaankatu 1, (rakennus / building 8)
Saavutettavuus: Esityspaikka on esteetön (ota yhteys etukäteen järjestelyiden tekemiseksi).
Inva-wc-tilat.
Pyörätuolipaikkoja saatavilla (ota yhteys etukäteen).
// Accessibility information:
Full accessibility if needed (Please contact us in advance to make arrangements).
Disabled toilet facilities available.
Wheelchair seating available (Please contact us in advance to make arrangements).
tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu / Theatre Academy of the University of the Arts in Helsinki

Haapaniemi, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki. Saavutettavuus: Esityspaikka on esteetön (ota yhteys etukäteen järjestelyiden tekemiseksi).
Inva-wc-tilat.
Pyörätuolipaikkoja saatavilla (ota yhteys etukäteen).
// Accessibility information:
Full accessibility if needed (Please contact us in advance to make arrangements).
Disabled toilet facilities available.
Wheelchair seating available (Please contact us in advance to make arrangements).
tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Teater Viirus

Välimerenkatu 14, 00220 Helsinki.
Saavutettavuus: Teatterin sisääntulo on esteetön, sali sijaitsee katutasossa. Lämpiössä on esteetön WC. Pyörätuolipaikkoja on saatavana esityksiin. (ota yhteys etukäteen järjestelyiden tekemiseksi)
Accessibility information:
Full accessibility if needed.
Disabled toilet facilities available.
Wheelchair seating available (Please contact ticket sale in advance to make arrangements).
Medelhavsgatan 14, 00220 Helsingfors.
Tillgänglighet: Ingången till teatern är tillgänglig. Salen ligger i första våningen. Det finns en tillgänglig toalett i foajén. Rullstolsplatser finns. (Kontakta nedannämnda telefonnummer i förväg.)
tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Zodiak – Uuden tanssin keskus

Tallberginkatu 1B, 00180 Helsinki. Saavutettavuus: Tilaan pääsee pyörätuolilla.
Inva-wc-tilat sijaitsevat viereisessä B-rapussa (ota yhteys etukäteen järjestelyiden tekemiseksi).
// Accessibility information:
Wheelchair accessibility if needed.
Disabled toilet facilities available on staircase B. (Please contact us in advance to make arrangements).
// Tallbergsgatan 1B, 00180 Helsingfors. Tillgänglighet: rullstolstillgänglig (kontakta oss i förväg).
Tillgängliga toaletter finns i B-trappan.
Tel. +358 (0)40 7637653

Visa på kartan >

Om oss

Baltic Circle är en teaterfestival som årligen ordnas i november i Helsingfors. År 2018 ordnas festivalen den 13-17. november.

Festivalhelheten är ett konstverk som skapar intensitet i staden, tar ställning till aktuella frågor och utmanar till dialog. Festivalen är en plattform för nya trender och ett aktivt diskussionsforum.

Baltic Circle tror på konstens estetik och dess affektiva kraft samt på föreställningens sociala och politiska funktion. Föreställningarna som visas under festivalen tar sig an vår tids trender och heta frågor samt söker efter nya former och handlingsmetoder inom scenkonsten.

Förutom festivalproduktionen arbetar Baltic Circle som en aktiv aktör inom scenkonstnätverk både i Finland och internationellt. Man deltar också i mångsidiga utvecklings- och utbildningsprojekt, ger ut publikationer, ordnar residensverksamhet och konstnärsutbyten, bygger förutsättningar för det fria konstfältets aktörer och påverkar inom den lokala kulturpolitiken.

Tron på konstens möjligheter att föra samman människor och att fungera som en samhällellig förändringskraft lägger grunden för Baltic Circle. Konsten ger oss möjligheten att ändra på våra tankemönster och föreställa oss sånt som inte ännu finns samt att hitta sätt att dela vår nya verklighetsuppfattning.
Arbetsmetoden är tillit gentemot konstnärer, samarbetsparter och kollegor samt modet att fördomsfritt greppa nya trender eller nertystade verkligheter.
Baltic Circle lyfter fram den kollektiva gemenskapen, samarbete och långsiktighet i festivaluppbyggandet samt strävar efter att främja rättvisa, solidaritet och jämlikhet mellan könen inom den egna verksamheten.

Historia

År 1996 föddes Baltic Circle som ett nätverk för teateraktörer inom Baltikum för att främja europeiskt kulturutbyte kring Östersjöområdet. Projektet startades av dåvarande ledare för Q-teatern, Jukka Hyde Hytti och Erik Söderblom. Enligt historian packade herrarna bokstavligen sina ryggsäckar och reste till de Baltiska länderna för att knacka på dörrar för att på det viset ta reda på vad som var på gång hos de lokala teatrarna.

Viktiga verksamhetsformer har från början varit en internationell teaterfestival, konstnärsutbyte, översättningar av drama, internationella samproduktioner och kulturprojekt på europeisk nivå.

I Helsingfors har Baltic Circle festivalen ordnats från och med år 2000 och årligen från år 2007. Festivalen år 2018 är den femtonde. Den årliga festivalens uppgift har formats till att presentera nutidsteaterns nyaste inriktningar och att fungera som mötesplats för professionella inom teaterkonsten och för teaterpubliken. Teaterfestivalen är i ständig utveckling tillsammans med sin omgivning. Att arbeta i förändring och kring nya trender hör till festivalens karaktärsdrag. Baltic Circle har stärkt sin roll på det finländska teater- och festivalfältet som en återkommande ordinarieverksamhet och numera talar man också om en festival som producerar olika projekt.

Baltic Circle har skapats av en mängd finländska teaterproffs. Gemensamt har man viljan att skapa konstnärligt ambitiös nutidsteater och därmed konstnärligt ambitiösa nutidsteaterfestivaler. År 2018 sysselsätter festivalorganisationen två personer under hela året och fyra personer under en del av året.

Festivalen har letts av Jukka Hyde Hytti och Erik Söderblom (2000), Jukka Hyde Hytti (2003, 2005), Johanna Hammarberg (2007-2008) och av Eva Neklyaeva (2009-2014). Från och med år 2015 leds festivalen av arbetsparet Satu Herrala och Hanna Nyman.

Genom historian har Baltic Circle samarbetat med betydande teaterfestivaler i Europa, produktionscentrum och med många kulturinstitut. Idag är Baltikum och Norden fortfarande viktiga målområden men geografiska begränsningar gällande verksamhetsområden finns inte: festivalen har besökts av konstnärer allt från Brasilien, Japan till Kanada.

År 2007 fick Baltic Circle Ars-Baltica status av Nordiska Ministerrådet. Festivalen har också varit medlem i det internationella scenkonstnätverket IETM (+400 medlemmar) samt i FIT (Festivals In Transition) nätverket.

Baltic Circle har fungerat som huvudman och samarbetspart i många EU-projekt.

Festivalen har tilldelats Finlands Teaterförbunds erkännande år 2001 och 2005 samt TINFO-priset år 2012 (festivaldirektör Eva Neklyaeva) och 2014 (arbetsgruppen för Finlands Kulturpolitiska Evenemang). De viktigaste samarbetsparterna och understödsgivarna är Q-teatern, Helsingfors kulturcentral, Undervisnings- och kulturministeriet och EU:s Kulturprogram.

Verksamhetsgrund

Baltic Circle är en nutidsteaterfestival, en gemenskap, ett nätverk och ett scenkonstlabb. Festivalen är ett rum där konstnärer kan experimentera och föreställa sig vad teater och scenkonst kunde vara. Publiken får möjligheten att möta scenkonstens nyaste inriktningar. Festivalen fungerar som föregångare inom teaterkonsten och tar sig an en aktiv roll inom det internationella kulturutbytet samt påverkar Finlands kulturklimat gällande scenkonsten. Baltic Circle deltar i den kulturpolitiska diskussionen och strävar med sin verksamhet att stärka konstens roll i samhället.

Baltic Circle deltar aktivt i byggandet av internationellt betydelsefull verksamhet inom scenkonsten i Finland och Helsingfors. Festivalen stöder modiga och radikala konstnärer genom att producera lokala urpremiärer och internationella samproduktioner. Festivalen skapar dialog mellan konstnärer och publik samt utmanar lokala gemenskaper med i festivalverksamheten. Det centrala utvecklingsarbetet är festivalens närvaro i det offentliga rummet och deltagandet i urbana gemenskapers verksamhet.

Baltic Circle stöder konstfältets utveckling och konstnärers mobilitet. Festivalen sammanför konstnärskollektiv i Norden och Baltikum och skapar kontakter till scenkonstfältet i hela Europa och dess närområden. Baltic Circle samarbetar med både inhemska och internationella teaterfestivaler och produktionscentrum. Festivalen deltar i nordiska och europeiska forsknings-,  utbildnings- och produktionsprojekt samt representerar den finländska scenkonsten i många internationella nätverk.

Baltic Circle skapar aktivt kontakt till beslutsfattare och samhälleliga påverkare genom att till exempel ordna tillfällen där dessa träffar kulturfältets aktörer för att söka nya möjligheter till dialog. På detta sätt strävar en efter att hämta konstnärers kreativa tankar till en del av det samhälleliga beslutsfattandet.

Projekt och nätverk

URBAN HEAT

Urban Heat är ett 4-årigt (2015-2018) projekt som utvecklats av nätverket Festivals in Transition (FIT), vilket består av 13 internationella festivalpartners. Nätverket understöds av Kreativa Europa (Creative Europe), ett EU-program som gör det möjligt för konstnärer att engagera sig med de osynliga samhällsgrupper som finns i städerna. Urban Heat stöder både unga konstnärer och dem som hunnit längre i sina karriärer att utveckla och skapa djärva och enastående verk, som anknyter konsten till världen utanför genom att ta upp aktuella politiska och sociala frågor, samt genom att arbeta med olika publiker och samhällsgrupper som berörs av dessa frågor.

Under de senaste tio åren har FIT-nätverket utforskat festivalernas roll i den praktiska produktionen och kurateringen av teater och performanceverk. Nätverket har framgångsrikt genomfört fyra storskaliga projekt: FIT, FIT Mobile Lab, Festival Lab och Global City Local City. Urban Heat är nätverkets femte projekt.

FIT-medlemmar: SPIELART festival (Munich), Krakowskie Reminiscencje Teatralne (Krakow), International Festival of Contemporary Theatre Homo Novus (Riga), LIFT (London), Baltic Circle International Theatre Festival (Helsinki), Saal Bienaal (Tallinn), Bunker – Festival Drugajanje (Ljubljana), Spring Performing Arts Festival (Utrecht), Lokal – International Theatre Festival Reykjavik (Reykjavik), Centrale Fies – Drodesera (Dro)

Partners: Alkantara Festival (Lisbon), Downtown Contemporary Arts Festival (Cairo), Reykjavik Dance Festival (Reykjavik)

Samfinansierat av Creative Europe Programme of the European Union.

Projekt arkiv

MAKE ARTS POLICY 2014 –

BALTIC CIRCLE -FESTIVALENS INTERNATIONELLA PROJEKT 2003-2013

Baltic Circle teaternätverket (Europeika unionens Kalidoskop-program)
BALTIC CIRCLE -festivalen i Helsingfors 21-30.1.2000

Finnish Case – granskning av den finländska teatern  (november 2001)

Kielirajalla – Keelpiiril 2002–2003 (EAKR:s Interreg IIIA -programmet)

Baltic Circle Stage #2 (EU:s Kulturprogram 2000)
Baltic Circle -festivalen, Helsingfors 21.–30.11.2003

DramArk projektet (EU:s Kulturprogram 2000)
Baltic Circle -festivalen, Helsingfors 18.–26.11.2005

Mobile Lab (EU:s Kulturprogram 2000) 2007–2009

DramAgora (2000–2008)

Festival Lab (2010–2011)
Med understöd av Europeiska kommissionen

TRYOUT – Laboratorium för uppträdande konst (2010)
Med understöd av Nordisk kulturfond

Connect – Connect 2011
Med understöd av Europeiska kommissionen

TEKIJÄ (2011–2013)
Med understöd av Europeiska socialfonden

SAMARA 2012–2014

GLOBAL CITY – LOCAL CITY 2012-2014

(suomi)

BALTIC CIRCLE -FESTIVAALIN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:N mukainen rekisteriseloste

REKISTERIN NIMI

Baltic Circle -festivaalin asiakasrekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Baltic Circle -festivaali / Q-teatteri ry (LY 08719618)
Tunturikatu 16,
00100 Helsinki
info@balticcircle.fi, 09 4542 1388

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Toiminnanjohtaja Hanna Nyman, hanna(at)balticcircle.fi, 09 4542 1388

KÄVIJÄSEURANTA

Baltic Circle -festivaalin  ylläpitämillä verkkosivustoilla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies). Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Baltic Circle -festivaali  käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilörekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus; henkilötietoja kerätään ao. mainituilla tavoilla
• käyttäjä on ostanut/varannut pääsylippuja Baltic Circle -festivaalin tilaisuuksiin Q-teatterin käyttämän Tiketin järjestelmän kautta
• muu sopimussuhde, esim. käyttäjä on rekisteröitynyt Baltic Circle -festivaalin uutiskirjeen tilaajaksi
• käyttäjä on osallistunut Baltic Circle -festivaalin markkinointikampanjoihin

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakkaan tilaamien pääsylippujen toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
• suoramarkkinointiin
• asiakasviestintään

KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään, tietojen kerääminen voi myös tapahtua Palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Tiedot, jotka rekisteröity antaa ja tiedot joita asiakasrekisteri sisältää

Tilanteesta riippuen, joko kaikki, tai vain osa seuraavista:
• suku- ja etunimi
• edustamansa organisaation nimi
• sähköpostiosoite
• postiosoite
• puhelinnumero
• tieto varatuista/ostetuista tuotteista
• varausnumero
• asiakasnumero

Tietoja kerätään
• ostettaessa/varattaessa pääsylippuja
• ilmoittautuessa sähköisen uutiskirjeen tilaajaksi
• yhteistyökumppanin Tiketin asiakasrekisteristä sekä Baltic Circlen ohjelmakumppanien (Kanneltalo, Espoon kaupunginteatteri) asiakasrekistereistä, vain Baltic Circle -festivaalin  järjestämien tilaisuuksien asiakkaat
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Lipun varaamisen tai ostamisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.

Tiedot jotka ovat kerätty henkilön itse ilmoittautuessa Baltic Circle -festivaalin asiakasrekisteriin, sähköpostilistalle, säilytetään Baltic Circle -festivaalin asiakasrekisterissä kunnes asiakas itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois listalta, tai kunnes muuten huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN

Baltic Circle -festivaali käyttää lipunmyyntinsä toteuttamiseen ja asiakasrekisterinsä ylläpitämiseen Tiketin palveluja. >> Tiketin tietosuojaseloste

TIETOJEN KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen.

Baltic Circle  käyttää viestinnässään MailChimp-sähköpostipalvelua sekä Googlen asiakirjahallintapalveluja. MailChimp on yhdysvaltalaisen The Rocket Science Group -yhtiön palvelu ja Google yhdysvaltalainen yhtiö, mikä tarkoittaa, että sitä käytettäessä joitain henkilötietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Yhdysvaltoihin siirrettävä tietosisältö sisältää henkilön etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, asuinpaikkakunnan, tilatut/varatut tuotteet sekä tiedon siitä, missä yhteydessä mainitut tiedot on kerätty.

Tietojen siirtäminen MailChimp-palveluun perustuu aina suostumukseen sähköisen markkinoinnin vastaanottamisesta, ja suostumus on mahdollista peruuttaa koska tahansa.

TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Baltic Circle -festivaalilla käsitellä vain henkilöt joiden työnkuvaan se kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.

Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.

Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.

Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

Tietosuojaseloste on julkaistu 15.6.2018.

(suomi)

Tietoa evästeistä

Käytämme evästeitä varmistaaksemme sivustomme toimivuuden. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön ja tietosuojaselosteessa esitetyt käytännöt.