Baltic Circle

International Theatre Festival

egen kalender (0)

Måndag 24.09.

Livsviktiga känsligheter

Hårda tider kräver mjuka tag. Det kraftigaste motståndet kan vara vårdandet av ömhet, mildhet och sårbarhet.

Feministteoretiker Donna Haraway påminner oss om att världen inte är färdig och än har inte himlen ramlat ner. I stället för apokalyptisk panik efterlyser hon praxis som förenar tänkande, kärlek, vrede och omsorg*. Ett gott liv och en god död är omöjliga då man är ensam; de händer tillsammans med andra människor och organismer.

I festivalens verk kan man se människans, samhällets och ekosystemets sårbarhet, vilket bjuder oss till att ta emot dem med empati och omsorg. Det centrala i dessa verk är kroppen och kroppens politik: förgångna, nuvarande och framtida kroppar med sina begär, kamper och dimensioner. Det handlar inte enbart om verkens teman, utan också de gemenskaper, publiker och metoder som dessa verk skapar.

Mammalian Diving Reflex-kollektivet och lokala seniorer ger oss vishet om livserfarenheter, relationer och sexualiteter. All the Sex I’ve Ever Had-föreställningen har turnerat på fyra kontinenter och kan äntligen upplevas i Louhisalen i Esbo. Sydney-baserad dansare och koreograf Angela Goh anländer till festivalen med två soloverk där huvudrollerna spelas av apokalyptiska varelser och teknofeministiska hybridkroppar. Debutverket Thresholds, skapad av en arbetsgrupp som utgörs av nordiska performancekonstnärer, får sin premiär på festivalen. Den leder oss till upplevelser som övergår det vardagliga förståndet, till det att vi i vår vardag öppnar oss för det som de kallar uncanny. Kraftduon Sonya Lindfors och Maryan Abdulkarim bjuder oss till att drömma om och föreställa oss framtida årtionden och århundraden runt ett gemensamt supébord. På festivalen aktiverar vi gömda, slumrande och stigande framtider och förstärker dem kollektivt med människor från alla skikt och tidsperioder.

Välkommen alla ni som är plågade av hårdnande värden, osäkra framtider och apokalyptiska horrorscenarier! Att samlas kring konst kan omvälva världsbilden och skapa oförutsedd ömsinthet i den kyliga novembermånaden.

Satu Herrala
Baltic Circle-festivalens konstnärliga ledare

*Donna Haraway
Tentacular Thinking: Anthropocene, Capitalocene, Chthulucene
e-flux Journal #75 – September 2016

– –

Bild: Nina Grönlund, Pauliina Nykänen & Kaarina Tammisto