Baltic Connection

International Theatre Festival

12.–17.11.2019

egen kalender (0)

Fre 15.11. 14:00–16:00
Lör 16.11. 14:00–16:00

Kiasma teater, Mannerheimplatsen 2, Helsinki

5 €

Köp biljetter!

Språk: finska, engelska

Längd: ~2 h, Du kan komma till föreställningen när du vill och stanna så länge som du vill

Posthuman Theatre:
Studies in Non-Human Acting

Syftet med Studies in Non-Human Acting är att presentera idén om icke-mänsklig skådespeleri: hur är det möjligt, vad kräver det av en mänsklig uppträdare och framför allt, vad ser det ut som och hur låter det?

En grupp av professionella dansare och teaterfolk förkroppsligar icke-mänskliga utrymmen och processer och skapar tillsammans en serie av avhandlingar som tar plats på scenen. Studies in Non-Human Acting är andra delen i samarbetsprojektet Ihmisen jälkeinen teatteri (Teater efter människan) som förverkligas under detta årets lopp av Toisissa tiloissa-performancekollektivet och LUST rf. Projektet forskar etiska och ekologiska utmaningar som nutidens performancekonst ställs inför, och baserar sig på tanken att performancekonst borde utvecklas i en mindre människocentrerad riktning och i stället förverkligas i framtiden som verksamhet mellan olika kroppar, fenomen och varelser.

Arbetsgrupp: Jenni-Elina von Bagh, Laura Marleena Halonen, Leila Kourkia, Veli Lehtovaara, Leena Nordberg, Piia Peltola, Rasmus Slätis, Jenni Urpilainen. Projektet leds av Esa Kirkkopelto.

Toisissa tiloissa är en Helsingfors-baserad performancegrupp som är specialiserad i icke-mänsklig performance. LUST rf är en ideell förening som verkar för att utveckla det professionella teaterfältet i Finland med ansats i det svenskspråkiga teaterfältet.

 

Produktion: Toisissa tiloissa, LUST rf och Kiasma teater

Med stöd av: Finska kulturfonden och Svenska kulturfonden

 

Välkommen till en panel om icke-mänskliga föreställningar i Kiasmas seminarierum på lördag kl. 16:30–17:30. Panelen består av arbetsgruppen samt Anders Carlsson (skådespelare och professor i svensk skådespelarkonst på Konstuniversitetets Teaterhögskola), Henri Hütt (konstnär) och Karoliina Lummaa (forskare, BIOS-forskningsgrupp och Åbo universitet). Diskussionen tar plats på engelska och modereras av Saara Hacklin (intendent, Kiasma – Museet för Nutidskonst).

 

Bild: Esa Kirkkopelto