Baltic Circle

International Theatre Festival

egen kalender (0)

IRIS – Det fjärde mötet

FRE 16.11. 13:00–15:00

Granvägen 12–14

Gratis inträde
Språk: engelska
Längd: 2 h

Inbjudan till det fjärde mötet

Detta är det fjärde mötet mellan IRIS-nätverkets medlemmar under det gångna året. Vi samlades för första gången i april i Köpenhamn under International Performance Art Festival, organiserad av Warehouse9. I juli drog vi oss undan till Rakvere, Estland för att fortsätta diskussionen och bekanta oss med varandras arbetssätt. I september samlades vi i Rigas Homo Novus-festival för att fördjupa våra gemensamma reflexioner.

Vi vill dela våra tankar med dig, tankar som har varit viktiga för oss under våra möten. Välkommen till det fjärde mötet!

Juli Apponen (Berlin/Köpenhamn), Kristīne Brīniņa (Cīrava/Riga), Emilia Kokko (Helsingfors), Helle Siljeholm (Oslo), Satu Herrala och Hanna Nyman (internationella Baltic Circle-teaterfestivalen, Helsingfors), Anne-Cécile Sibué (Black Box-teater, Oslo), Gundega Laivina (internationella nutidsteaterfestivalen Homo Novus, Riga), Jørgen Callesen och Emma Møller (Warehouse9, Köpenhamn)

IRIS är en nordisk-baltisk nätverk som består av fyra konstorganisationer och fyra konstnärer. Nätverkets avsikt är att stärka dialogen mellan konstnärer, festivaler, institutioner och publiker. Under året 2018 bekantar deltagarna sig med varandra och funderar hur organisationer och konstnärer skulle tillsammans kunna skapa horisontala bearbetningsmetoder.

Med stöd av Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet

Bild: Emma Møller