Baltic Circle

International Theatre Festival

egen kalender (0)

Andersson, Frøysnes, Klein, Nenonen, Nikkilä, Soidinsalo, Virtanen:
Thresholds

ON 14.11. 15:30
TO 15.11. 15:30
LÖ 17.11. 15:30
SÖ 18.11. 15:30

Svinhufvudsvägen 1, Brändö, Helsingfors

20 € / 12 €
Längd: ~1 h
Språk: engelska

Under småtimmarna av natten, mellan sömn och vakenhet, märkte jag att hen stod mellan fönstret och vår säng. Jag kramade hen, det kändes bra, säkert och äkta. Sen skingrades hen sakta bort. Jag var inte rädd och tänkte inte att jag hade blivit galen. Känslan var närmast förundrande och tacksam över det att jag fick se och känna hen igen.

Thresholds-föreställningens utgångspunkt är upplevelser av uncannyförunderliga fenomen – som övergår det vardagliga förståndet. Att tala om och forska det uncanny kan vara laddat och knepigt fast befolkningsundersökningar berättar att dessa upplevelser tycks vara lika allmänna som arytmi.

Forskningsmaterialet för verket är brev som har sina ursprung i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Mieli ja toinen (Sinnet och det andra), ledd av professor Marja-Liisa Honkasalo. Reportage av projektet fick över 200 människor att ta kontakt med forskaren och berätta om upplevelser som övergår det vardagliga förståndet. Honkasalo ville dela dessa brev med konstnärer, för det är konst – och samarbete mellan konst och vetenskap – som kan gripa sig an med sådant som vetenskapens språk och verktyg inte räcker åt.

Gruppen består av nordiska performancekonstnärer som bearbetar breven till ett plats-specifikt verk som lockar publiken till att granska sitt vardagliga område på ett annat sätt – att vårda sig om the uncanny.

Citat från Mielen rajoilla – Arjen kummat kokemukset (red. Marja-Liisa Honkasalo & Kaarina Koski. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2017)

Arbetsgrupp: Daniel Andersson, Valborg Frøysnes, Anni Klein, Tatu Nenonen, Pyry Nikkilä, Heidi Soidinsalo, Sinna Virtanen
Producent: Jonas Welander

Producerad med Baltic Circle
Med stöd av Kulturkontakt Nord, Norsk Kulturråd, Statens Kunstnerstipend, Finska Kulturfonden, Centralkommissionen för konst, Finlands Akademi

Köp biljetter!

Bild: Otto Donner