Baltic Circle

International Theatre Festival

oma kalenteri (0)

Torstai 06.10.

Suomi – sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -kokonaisuus kutsuu ravistelemaan vanhoja toimintamalleja

Suomi-brändiin kuuluu mielikuva maasta kehityksen huipulla ja tilastojen kärjessä. Jos kehitystä tarkastellaan sosiaalisesta näkökulmasta, tilanne näyttäytyy toisenlaisena. Ihmissuhteet ovat hyvän elämän perusta ja kulttuurisen kehityksen ydin. Miten maahanmuuttajien tuomaa kulttuurista ja sosiaalista tietotaitoa voisi käyttää tulevaisuuden yhteiskunnan kehittämiseen? Voisivatko uudet näkökulmat vapauttaa ja ravistella vanhoja toimintamalleja?

Suomi – sosiaalisten suhteiden kehitysmaa -projektin taustalla on YK:n uusi Agenda 2030. Sen tavoitteena on kestävä kehitys kaikilla tasoilla: ympäristö, ihmiset ja talous. Käänteentekevää verrattuna aiempiin vuosituhattavoitteisiin on se, että uudet tavoitteet koskevat kaikkia maailman maita, eivät vain niin sanottuja kehitysmaita.

Tarkastelemme Agendaa Suomen nykytilanteessa, jossa yksinäisyys, syrjäytyminen ja sosiaalisten taitojen puute ovat kehittymässä kansallisiksi ongelmiksi ja jossa julkista keskustelua leimaa vihapuhe ja keskenään samanmieliset vetäytyvät kukin omiin leireihinsä.

Ohjelma koostuu esityssarjasta, työpajasta ja klubista. Sarjassa on kolme teosta – (A)part, Monitor Man ja Play House –, jotka tutkivat sosiaalisia tilanteita taideteoksen lähtökohtana ja materiaalina. Ohjelman teemoja tutkitaan myös työpajassa, jossa muotoillaan uutta maailmaa ja etsitään yllättäviä ratkaisuja. Perjantai-iltana festivaaliklubia emännöi DJ Mama, jolla on taianomainen voima tuoda ihmisiä yhteen tanssilattialle.

Lisäksi olemme kutsuneet kolme kirjoittajaa tarkastelemaan Suomea sosiaalisten suhteiden kehitysmaana kukin omasta näkökulmastaan. Tekstit löytyvät festivaaliesitteen MORE is MORE -osiosta.

Kokonaisuuteen kuuluvat teokset ovat Baltic Circlen tilaustöitä.

Kuraattorit: Satu Herrala, Anna Jussilainen, Hanna Nyman & Willem Wilhelmus
Tukija: Koneen Säätiö
Yhteistyössä: Taiteen edistämiskeskus

Esitys on toteutettu Urban Heat -hankkeen puitteissa, joka on Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelman rahoittama.